Islander Hi Cut Pant WhiteIslander Hi Cut Pant White